Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jacob Grundelius efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 285 2020

Jacob Grundelius

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport&Vildmark
  • Kommun: Helsingborg

Certifierad sedan 2020-05-08

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare