Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Viktor Wall efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 452 2022

Viktor Wall

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Nybergs Bil Jönköping/ 305
  • Kommun: 55002 Jönköping

Certifierad sedan 2022-03-04

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare