Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emilie Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 250 2017

Emilie Andersson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen Eklanda
  • Kommun: Mölndal

Certifierad sedan 2017-12-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare