Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jennifer Lidström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 321 2021

Jennifer Lidström

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Babyworld AB
  • Kommun: Uppsala

Certifierad sedan 2021-04-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare