Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Mattias Karlsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 449 2022

Mattias Karlsson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Finnvedens Bil AB Värnamo
  • Kommun: 331 22 Värnamo

Certifierad sedan 2022-03-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare