Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emma Fridell efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 447 2022

Emma Fridell

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Haninge 25555
  • Kommun: 131 48 Nacka

Certifierad sedan 2022-03-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare