Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Michaela Bruce efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 499 2022

Michaela Bruce

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Skobes Bil Katrineholm 328/309
  • Kommun: 641 49 Katrineholm

Certifierad sedan 2022-04-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare