Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Heléne Magnusson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 451 2022

Heléne Magnusson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB
  • Kommun: 85350 Sundsvall

Certifierad sedan 2022-03-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare