Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Patrick Lizana Wallner efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 279 2020

Patrick Lizana Wallner

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Xxl sport och vildmark ab
  • Kommun: Järfälla

Certifierad sedan 2020-04-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare