Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Per Renström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 72 2017

Per Renström

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Däckperfekt AB
  • Kommun: Helsingborg

Certifierad sedan 2017-01-17

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare