Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Amanda Henriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 387 2022

Amanda Henriksson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Eriksson Center i Gällivare AB
  • Kommun: Gällivare

Certifierad sedan 2022-01-18

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare