Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Matilda Westerdahl efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 330 2021

Matilda Westerdahl

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Bollnäs

Certifierad sedan 2021-04-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare