Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Alexander Flinck efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 539 2022

Alexander Flinck

Barn i bil

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bonti AB
  • Kommun: Stockholm

Certifierad sedan 2022-10-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare