Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Kei Lindholm efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 484 2022

Kei Lindholm

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: BIltema Sweden AB Västerås
  • Kommun: 721 38 Västerås

Certifierad sedan 2022-04-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare