Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Pernilla Häggström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 490 2022

Pernilla Häggström

Barn i bil

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Babyproffsen Örnsköldsvik
  • Kommun: Örnsköldsvik

Certifierad sedan 2022-04-06

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare