Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Joakim Palin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 47 2016

Joakim Palin

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Hankook
  • Kommun:

Certifierad sedan 2016-11-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare