Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Camilla Öhman efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 349 2021

Camilla Öhman

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Söderhamn

Certifierad sedan 2021-05-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare