Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Nathalie Lindblom efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 316 2021

Nathalie Lindblom

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: BigBaby AB
  • Kommun: Kungens Kurva

Certifierad sedan 2021-03-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare