Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Rickard Strömberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 459 2022

Rickard Strömberg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvo Car Kungsängen
  • Kommun: 196 37 Kungsängen

Certifierad sedan 2022-03-14

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare