Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Andreas Lindholm efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 515 2022

Andreas Lindholm

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Kristanstads Automobil Personvagnar AB/återfärsäljarnummer 133
  • Kommun: 291 50 Kristianstad

Certifierad sedan 2022-04-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare