Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Niklas Gustavsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 87 2017

Niklas Gustavsson

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Gummiverkstan Bankekind
  • Kommun: Linköping

Certifierad sedan 2017-02-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare