Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tim Lundqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 469 2022

Tim Lundqvist

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvo Car Enköping
  • Kommun: 745 37 Enköping

Certifierad sedan 2022-03-23

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare