Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Ludwig Morin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 438 2022

Ludwig Morin

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Jägersro Malmö
  • Kommun: 213 75 Malmö

Certifierad sedan 2022-02-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare