Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anders Cederlund efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 497 2022

Anders Cederlund

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Charlottenberg
  • Kommun: 67295 Chalottenberg

Certifierad sedan 2022-04-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare