Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Victor Kristoffersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 437 2022

Victor Kristoffersson

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Borlänge
  • Kommun: Borlänge

Certifierad sedan 2022-02-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare