Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anneli Zackrisson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 443 2022

Anneli Zackrisson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Borås Bil Gruppen/Borås 205
  • Kommun: 507 11 Borås

Certifierad sedan 2022-03-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare