Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Simon Bengtsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 291 2020

Simon Bengtsson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport & Vildmark
  • Kommun: Norrköping

Certifierad sedan 2020-05-21

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare