Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Theodor Kalin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 419 2022

Theodor Kalin

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Stenungsund
  • Kommun: 421 32 Västra Frölunda

Certifierad sedan 2022-02-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare