Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Gustafsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 259 2019

Johan Gustafsson

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Ljungsbro Däck AB
  • Kommun: Linköpings kommun

Certifierad sedan 2019-01-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare