Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tobias Åberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 530 2022

Tobias Åberg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Täby 27255
  • Kommun: 131 48 Nacka

Certifierad sedan 2022-05-16

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare