Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Annelie Eihland efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 344 2021

Annelie Eihland

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Hudiksvall

Certifierad sedan 2021-05-14

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare