Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sofia Björk efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 346 2021

Sofia Björk

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Bollnäs

Certifierad sedan 2021-05-19

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare