Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tony Rioflorido efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 303 2020

Tony Rioflorido

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Teampsortia Kristinehamn
  • Kommun: Kristinehamn

Certifierad sedan 2020-10-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare