Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Filip Hahne efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 430 2022

Filip Hahne

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Helmia Bil AB Filial Karlskoga 530
  • Kommun: 650 05 Karlstad

Certifierad sedan 2022-02-21

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare