Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Linn Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 373 2021

Linn Andersson

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Cykel och Fritid AB
  • Kommun: Mjölby

Certifierad sedan 2021-12-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare