Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Christoffer Eriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 376 2021

Christoffer Eriksson

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Katrineholm
  • Kommun: Katrineholm

Certifierad sedan 2021-12-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare