Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Per Wirèn efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 305 2020

Per Wirèn

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Åkes Sportservice
  • Kommun: Göteborg

Certifierad sedan 2020-10-19

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare