Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Magnus Ahnberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 269 2020

Magnus Ahnberg

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Torpa Cykelservice AB
  • Kommun: Jönköping

Certifierad sedan 2020-03-17

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare