Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sara Mattsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 440 2022

Sara Mattsson

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Uppsala
  • Kommun: Uppsala

Certifierad sedan 2022-02-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare