Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Fanny Larsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 481 2022

Fanny Larsson

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB Västerås
  • Kommun: 721 38 Västerås

Certifierad sedan 2022-04-04

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare