Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Joakim Nellborg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 388 2022

Joakim Nellborg

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Nellborgs cykel
  • Kommun: Linköping

Certifierad sedan 2022-01-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare