Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tim Rosberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 468 2022

Tim Rosberg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Lund
  • Kommun: 224 78 Lund

Certifierad sedan 2022-03-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare