Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Christer Pedersen efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 89 2017

Christer Pedersen

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Pedersens Däck
  • Kommun:

Certifierad sedan 2017-03-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare