Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Patric Lindström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 73 2017

Patric Lindström

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Hydman Trading AB
  • Kommun:

Certifierad sedan 2017-01-24

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare