Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Lina Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 476 2022

Lina Johansson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Strängnäs
  • Kommun: 645 34 Strängnäs

Certifierad sedan 2022-03-30

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare