Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Annika Bäcklin Freund efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 507 2022

Annika Bäcklin Freund

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB / 161 Veddesta
  • Kommun: 175 41 Järfälla

Certifierad sedan 2022-04-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare