Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Elias Andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 409 2022

Elias Andersson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Borlänge
  • Kommun: Borlänge

Certifierad sedan 2022-02-02

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare