Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Andreas Öström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 295 2020

Andreas Öström

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Tvåhjulsmästarna Piteå
  • Kommun: Piteå

Certifierad sedan 2020-09-06

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare