Utbildningscertifikat

Härmed intygas att JIMMY OLOFSSON efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 278 2020

JIMMY OLOFSSON

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL SPORT OCH VILDMARK
  • Kommun: VÄXJÖ

Certifierad sedan 2020-04-27

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare