Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Fredrik Carlsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 519 2022

Fredrik Carlsson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Skobes Bil Oskarshamn/Volvodistrikt 337
  • Kommun: 572 36 OSKARSHAMN

Certifierad sedan 2022-04-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare